Online lístok

Na základe tejto rezervácie máte pripravený cestovný lístok u obsluhy vláčika, ktorý je nutné vyzdvihnúť najneskôr 10 minút pred odchodom.

Cestovný lístok si môžte rezervovať najneskôr 3 hodiny pred odjazdom vláčika.

V prípade nepriaznivého počasia vláčik nepremáva.

Trasa 1 (s výkladom)
Trasa 2 (s výkladom)
Trasa 3 (bez výkladu)
Údaje označené * sú povinné