Kontakt

Dopravcom je: Cassovia Classic o.z.
Obchodné meno: NOSTALGIA Cassovia Express
Sídlo: Rampová 30, 040 01 Košice
IČO: 50545086
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo: VVS/1-900/90-49579

Email: info@nostalgiaexpress.sk
Tel.: 0918 977 023

Údaje označené * sú povinné